FARNAM Endure Sweat-Resistant Fly Spray 946ml

Kód: 2365
Novinka
Neohodnoceno
Značka: FARNAM
1 200 Kč
Na objednání

FARNAM Endure Sweat-Resistant Fly Spray 946ml

Víceúčelový insektici pro koně

Detailní informace

Detailní popis produktu

Specifikace produktu

  • působí proti mouchám domácím vyskytujícím se v blízkosti koní
  • zajišťuje dlouhodobou ochranu proti zmíněným parazitům
  • kapalný insekticid v rozprašovači
  • určený k přímému použití
  • 94 % spokojených zákazníků (Heuréka)

Další parametry

NÁVOD K POUŽITÍ: Před použitím dobře protřepejte dávkovací flakón. Přípravek nastříkejte na místa s hojným výskytem much, aplikujte 5 stříknutí na každý m². Opakovaně aplikovat po 5 až 7 dnech a poté už jen každých 14 dní. 

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Během používání produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití nebo kontaktu s produktem si umyjte ruce. V případě nechtěného rozlití: odstraňte produkt jeho odčerpáním, vysajte nebo ho zachyťte za pomoci suché adsorpční látky. Absorbujte rozlitý produkt za pomoci písku nebo půdy (hlíny) a poté přesuňte do nepropustné nádoby. Tento odpad nechte spálit v pověřeném specializovaném centru. 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

SLOŽENÍ: Účinné látky Cypermethrin, Pyrethrin, Pyperonyl butoxid. Typ přípravku: AL Biocidní využití TP 18 pro širokou veřejnost.

SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte pouze v jeho původním (originálním) balení, odděleně od potravin a nápojů, včetně potravin a nápojů určených pro zvířata. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

BALENÍ: 946 ml

Doplňkové parametry

Kategorie: KOSMETIKA PRO KONĚ
Hmotnost: 1 kg